• Dager i samling: 9
  • Nivå: Avansert
  • Studietid: Ca. 130 timer
  • Læreportal
  • Avsluttende eksamen
Write your awesome label here.

DETTE FÅR DU:

  • 4 samlinger på bedriftscampus
  • Lean Svart belte -sertifikat
  • Tilgang til nettportal
  • Repetisjon som e-læring
  • Individuell veiledning

Lean leder

Med Lean Svart Belte er du kvalifisert til å ta rollen som leder av inntil mellomstore forbedringsprosjekter i egen virksomhet.

Du kan gi kolleger grunnleggende innføring i Lean og definere rammer for forbedringsarbeidet med mål for bedriften og den enkelte.

Styrket faglig profil

Med Lean Svart Belte dokumenterer du kompetanse innen Lean, kontinuerlig forbedring og ledelse.

Hvorfor velge oss?

Lean Ledelse er utviklet over en periode på 10 år, og er i dag en av de best innarbeidede og velprøvde Lean belte-sertifiseringene i Skandinavia.

Du får dyptgående teoretisk innføring i samlinger, samtidig som prosjekt-oppgaven gir deg mulighet til å praktisere og trene på din egen arbeidsplass. 

Campusbedrifter

Vi samarbeider med gode og erfarne Lean-virksomheter som våre campus-bedrifter, og alle samlinger foregår ute hos bedrift.

Blended learning

Du jobber i samlinger ute hos bedrift, selvstendig med oppgaveløsning og med studier på vår læreportal.

Unikt innblikk i praksis

Du får en unik, tett oppfølging og visualisering ved gjennomgang av hvordan vertsbedriften praktiserer Lean.

Lederinvolvering

Bedriftens ledelse gir en åpen beskrivelse av Lean-reisen der gode og dårlige erfaringer legges på bordet.

SAMLINGSDATOER VÅREN 2024

hovedveileder:

Haythem Nam

Etter 18 år i operative lederstillinger i industri- og tjenesteleverende organisasjoner, har Haythem en dyptpløyende kompetanse i Lean metodikk, forbedringsarbeid og prosjektledelse.

Både som leder og konsulent har han deltatt i store omstillingsprosesser og har oppnådd betydelige forbedringsresultater i en lang rekke virksomheter.

De 12 siste årene har han også jobbet som veileder og lærer internt i virksomheter og som fagansvarlig veileder i C2U Academy.

Haythem oppnår topp tillit og tilbakemelding hos våre kursdeltakere. Med sin faglige tyngde og evne til å behandle deltakere med innlevelse og respekt, har han oppnådd en unik posisjon som veileder og kursleder.
Patrick Jones - Course author
Created with