Lean Gult Belte

Kurset tilbys for tiden ikke.
  • Kursform: Nettbasert
  • Studietid:  Ca. 15 timer
  • Nivå: Medium
  • Tid i webinar: 3X3 timer
  • Eksamen: Nettbasert
Write your awesome label here.

Dette får du:

erfaringsbasert
bedriftsinternt
grundig innføring
Samlingene foregår som webinarer, og du får tilgang til læreportal med opptak, verktøy og studiemateriell.

En grundig innføring i Lean begreper, arbeidsmetoder og kultur. Du lærer om rammer og forutsetninger for å lykkes med kontinuerlig forbedring i egen virksomhet.

Vi tilbyr Lean Gult belte-sertifisering som bedriftsintern opplæring. Bedriften melder på minimum 8 deltakere
Hvorfor velge oss: Du får en grundig og erfaringsbasert innføring. Svært erfarne veiledere som daglig praktiserer metodene i prosjekter og holder seg oppdatert. Sann erfaringsbasert læring.
  • 3 webinarer
  • Gult Belte sertifikat
  • Tilgang til læreportal
  • Opptak av samlinger
  • Studiemateriell og maler

Bli en kvalifisert bidragsyter i prosjekt

Etter fullført sertifisering vil du ha opparbeidet kompetansen du trenger for å være en kvalifisert bidragsyter i bedriftens forbedringsprosjekter. Du vil kunne ta ansvar for delprosjekter og delta i faglige diskusjoner om prioritering, evaluering og tiltaksplaner.

Styrk din faglige profil

Lean-kompetanse er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Din arbeidsgiver vil vite å sette pris på din evne til å bidra til bedriftens videreutvikling og resultatforbedring. Du styrker din posisjon i konkurransen om nye stillinger og karriereutvikling.
Din veileder i kurset:

Haythem Nam

Etter 18 år i operative lederstillinger i industri- og tjenesteleverende organisasjoner, har Haythem en dyptpløyende kompetanse i Lean metodikk, forbedringsarbeid og prosjektledelse.

Både som leder og konsulent har han deltatt i store omstillingsprosesser og har oppnådd betydelige forbedringsresultater i en lang rekke virksomheter.

De 12 siste årene har han også jobbet som veileder og lærer internt i virksomheter og som fagansvarlig veileder i C2U Academy.

Haythem oppnår topp tillit og tilbakemelding hos våre kursdeltakere. Med sin faglige tyngde og evne til å behandle deltakere med innlevelse og respekt, har han oppnådd en unik posisjon som veileder og kursleder.
Patrick Jones - Course author
Created with