Lean Grønt Belte

Kurset tilbys for tiden ikke.
 • Eksamen: Nettbasert
 • Studietid:  Ca. 15 timer
 • Nivå: Medium
 • Tid i webinar: 3X3 timer
 • Eksamen: Nettbasert


Write your awesome label here.

Dette får du:

Samlingene foregår som webinarer, og du får tilgang til læreportal med opptak, verktøy og studiemateriell.

Du får trening i Lean som går dypere og kan oppnå ferdighetene du trenger for å lykkes med egne Lean-prosjekter. Du lærer blant annet:

 • A3 fordypning​
 • Verdistrømsanalyse ​
 • Oppbygging av effektive KPIer
 • ​Intro til kritiske arbeidsprosesser​


Vi tilbyr Lean Grønt belte-sertifisering som bedriftsintern opplæring. Minimum 8 deltakere. To eller flere bedrifter kan gå sammen for å oppnå minimum antall deltakere

Hvorfor velge oss: Du får en grundig og erfaringsbasert innføring. Svært erfarne veiledere som daglig praktiserer metodene i prosjekter og holder seg oppdatert. Sann erfaringsbasert læring.
 • 3 webinarer
 • Grønt Belte sertifikat
 • Tilgang til læreportal
 • Opptak av samlinger
 • Studiemateriell og maler

Bli en kvalifisert bidragsyter i prosjekt

Etter fullført sertifisering vil du ha opparbeidet kompetansen du trenger for å være en kvalifisert bidragsyter i bedriftens forbedringsprosjekter. Du vil kunne lede mindre forbedringsprosjekter og faglige diskusjoner om prioritering, evaluering og tiltaksplaner.

Styrk din faglige profil

Lean-kompetanse er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Din arbeidsgiver vil vite å sette pris på din evne til å bidra til bedriftens videreutvikling og resultatforbedring. Du styrker din posisjon i konkurransen om nye stillinger og karriereutvikling.
Din veileder i kurset:

Haythem Nam

Etter 15 år i operative lederstillinger i industri- og tjenesteleverende organisasjoner, har Haythem en dyptpløyende kompetanse i Lean metodikk, forbedringsarbeid og prosjektledelse.

Både som leder og konsulent har han deltatt i store omstillingsprosesser og har oppnådd betydelige forbedringsresultater i en lang rekke virksomheter.

De 10 siste årene har han også jobbet som veileder og lærer internt i virksomheter og som fagansvarlig veileder i C2U Academy.

Haythem oppnår topp tillit og tilbakemelding hos våre kursdeltakere. Med sin faglige tyngde og evne til å behandle deltakere med innlevelse og respekt, har han oppnådd en unik posisjon som veileder og kursleder.
Patrick Jones - Course author
Created with